Zen Nippon Airinkai

COOL NISHIKIGOI

International Photo Koi Show 2020 RESULTS

on 17 October-13 November 2020, with 450 entry fish

Grand Champion

85bu Kohaku

Daishiro Shirasaka

(Nara)


Superior Champion

over-85bu Kohaku

Tam Wing Kuen

(Hong Kong)

Mature Champion

75bu Showa S.

Hiroshi Akahata

(Saitama)


Adult Champion

50bu Taisho S.

Shiro Kishimoto

(Hyogo)


Young Champion

35bu Kohaku

Shiro Kishimoto

(Hyogo)


Baby Champion

20bu Taisho S.

Noritoshi Seto

(Nara)


Jumbo 1

85bu Taisho S.

Yuzuru Konishi

(Okayama)


Jumbo 2

over-85bu Mujimono

Shozo Sugatani

(Hyogo)


Zipangu GrandC

Over 85-bu Mujimono

Masao Oshibuchi

(Fukuoka)


Zipangu SuperiorC

85bu Kawarimono

Fumihiro Otsuka

(Shiga)


Zipangu MatureC

75bu Kawarimono

Hiroshi Takahashi

(Kyoto)


Zipangu AdultC

55bu Goshiki

Ronald Goforth

(MKK)


Zipangu YoungC

30bu KGR 2

Shozo Sugatani

(Hyogo)

Zipangu BabyC

25bu Bekko

Ryuji Kiba

(Fukuoka)

to Best-in-Variety >>