46th ZNA All Japan Nishikigoi Show RESULTS

at Kochi Castle Josei Park on 3-5 December 2010, 1,543 entry fish

Grand Champion
over-85bu Kohaku
Masao Kato
(Tochigi)

Superior Champion
over-85bu Sanke
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Mature Champion
75bu Showa
Ng Cheung-Fat
(Hong Kong)

Adult Champion
55bu Sanke
Katsuyoshi Saga
(Hyogp)

Young Champion
40bu Kohaku
Takeshi Kojima
(Nara)

Baby Champion
25bu Sanke
Masahiro Hirai
(Tottori)

Jumbo 1
over-85bu Kohaku
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Jumbo 2
over-85bu Tancho
Yoshinobu Minagawa
(Fukuoka)

Kuroki Prize
80bu Showa
Masao Kato
(Tochigi)

Kamiya Prize
80bu Kawarimono
Izumi Mori
(Okayama)

Anabuki Prize
over-85bu Asagi
Eiichi Nakano
(Wakayama)

Kato Prize
75bu Koromo
Masao Oshibuchi
(Fukuoka)

Takigawa Prize
over-85bu Hikarimuji
Hideo Hirooka
(Tokushima)

Best Kohaku
over-85bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Sanke
over-85bu
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Best Showa
85bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Bekko
85bu
Koji Nose
(Kochi)

Best Utsurimono
85bu
Masayuki Suzuki
(Kagawa)

Best Asagi
over-85bu
Eiichi Nakano
(Wakayama)

Best Shusui
75bu
Nobuo Doro
(Hyogo)

Best Koromo
75bu
Masao Oshibuchi
(Fukuoka)

Best Kawarimono
80bu Ochiba
Izumi Mori
(Okayama)

Best Goshiki
80bu
Kazuhiko Odawara
(Hiroshima)

Best Hikarimuji
85bu
Hideo Hirooka
(Tokushima)

Best Hikarimoyo
85bu Kujaku
Masao Kato
(Tochigi)

Best Hikariutsuri
75bu Kin Showa
Naosuke Hirai
(Kyoto)

Best Kinginrin1
80bu Ginrin Kohaku
Masao Kato
(Tochigi)

Best Kinginrin2
85bu G Matsukawabake
Nobuo Doro
(Hyogo)

Best Tancho
over-85bu
Yashinobu Minagawa
(Fukuoka)

Best Over-85bu
Taisho Sanshoku
Vesmond Wong
(Singapore)

Best 85bu
Taisho Sanshoku
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Best 80bu
Taisho Sanshoku
Tadashi Nakanishi
(Hiroshima)

Best 75bu
Kohaku
Tadashi Nakanishi
(Hiroshima)

Best 70bu
Kohaku
Hendrawan Sudarpo
(Indonesia)

Best 65bu
Kohaku
Dani Purnama
(Indonesia)

Best 60bu
Kohaku
Ena Suzuki
(Kanagawa)

Best 55bu
Kohaku
Masaru Hishida
(Aichi)

Best 50bu
Taisho Sanshoku
Katsuhiro Muraoka
(Yamaguchi)

Best 45bu
Kohaku
Hisao Nishie
(Okayama)

Best 40bu
Ginrin Sanke
Hidenobu Kojima
(Nara)

Best 35bu
Kohaku
Tadashi Hamamichi
(Hiroshima)

Best 30bu
Kohaku
Kazuto Makihara
(Hiroshima)

Best 25bu
Kokaku
Masaru Hishida
(Aichi)

Best 20bu
Taisho Sanshoku
Ena Suzuki
(Kanagawa)

Best 15bu
Kohaku
Hidenobu Kojima
(Nara)

TOC