MUJIMONO

Mujimono is the category for non-metallic, solid-colored koi, including Chagoi, Soragoi, Benigoi, Kigoi, Karasugoi, Karashigoi, Aka Matsuba, Ki Matsuba etc.
Doitsu Muji and Ginrin Muji should be in the Mujimono class at ZNA koi shows.