41st ZNA All Japan Nishikigoi Show RESULTS

at Kobe Meriken Park on 18-20 November 2005, 1,225 entry fish

Grand Champion
over-85bu Kohaku
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Superior Champion
over-85bu Kohaku
Daishiro Shirasaka
(Nara)

Mature Champion
75bu Kohaku
Weerakit Laosuksri
(Thailand)

Adult Champion
55 bu Kohaku
Tadashi Nakanishi
(Hiroshima)

Young Champion
40bu Kohaku
Masao Shinoda
(Tokyo)

Baby Champion
25bu Kohaku
Tadashi Hamamichi
(Hiroshima)

Jumbo 1
over-85bu Sanke
Masasuke Takahashi
(Kochi)

Jumbo 2
over-85bu Kawari
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Kuroki Prize
85bu Showa
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Kamiya Prize
80bu Kawari
Masao Kato
(Tochigi)

Anabuki Prize
85bu Asagi
Takumi Kajiwara
(Hiroshima)

Hon-Judge Prize
80bu Utsuri
Yoshiteru Shimizu
(Kyoto)

Best Kohaku
over-85bu
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Best Sanke
over-85bu
Masasuke Takahashi
(Kochi)

Best Showa
over-85bu
Masasuke Takahashi
(Kochi)

Best Bekko
over-85bu
Shundo Hirakawa
(Fukuoka)

Best Utsuri
85bu
Kazuo Tamagawa
(Shiga)

Best Asagi
85bu
Takumi Kajiwara
(Hiroshima)

Best Shusui
over-85bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Koromo
85bu
Ryukichi Yasuda

Best Kawari
over-85bu
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Best Goshiki
75bu
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Best Hikarimuji
over-85bu
Masanobu Yashima
(Hyogo)

Best Hikarimoyo
85bu
Vesmond Wong
(Singapore)

Best Hikariutsuri
80bu
Daishiro Shirasaka
(Nara)

Best Kinginrin1
75bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Kinginrin2
85bu
Takeshi Sakino
(Hyogo)

Best Tancho
85bu
Weerakit Laosuksri
(Thailand)

Best over-85bu
Kohaku
Mark Crampton
(UK)

Best 85bu
Kohaku
Shundo Hirakawa
(Fukuoka)

Best 80bu
Kohaku
Vesmond Wong
(Singapore)

Best 75bu
Kohaku
Tadashi Muraji
(Osaka)

Best 70bu
Showa Sanshoku
Toshio Oka
(Hyogo)

Best 65bu
Showa Sanshoku
Kikuzo Iwama
(Mie)

Best 60bu
Kohaku
Chuthakorn Narej
(Thailand)

Best 55bu
Utsurimono
Kazuo Tamagawa
(Shiga)

Best 50bu
Kohaku
Kazuo Sugawara
(Yamagata)

Best 45bu
Showa Sanshoku
Masao Shinoda
(Tokyo)

Best 40bu
Taisho Sanshoku
Mikio Nunokawa
(Yamagata)

Best 35bu
Kohaku
Kazuto Makihara
(Hiroshima)

Best 30bu
Kohaku
Hidenori Takehana

Best 25bu
Kohaku
Tokuro Yoshioka
(Hiroshima)

Best 20bu
Kohaku
Kiichi Sakai
(Hyogo)

Best 15bu
Kohaku
Masahiro Hirai
(Tottori)

TOC