43rd ZNA All Japan Nishikigoi Show RESULTS

at Ojiya City Gymnasium on 9-11 November 2007, 1,298 entry fish

Grand Champion
over-85bu Kohaku
Tadashi Nakanishi
(Hiroshima)

Superior Champion
over-85bu Sanke
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Mature Champion
75bu Sanke
So Chi-Keung
(China)

Adult Champion
55bu Kinginrin1
Akio Fujiwara
(Niigata)

Young Champion
40bu Kohaku
Masakatsu Yanai
(Fukushima)

Baby Champion
25bu Kohaku
William Wong
(Hong Kong)

Jumbo 1
over-85bu Kohaku
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Jumbo 2
over-85bu
Ochiba Shigure
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Kuroki Prize
over-85bu Showa
Hiroki Shinoda
(Tokyo)

Kamiya Prize
75bu Kumonryu
Masakatsu Eki
(Hiroshima)

Anabuki Prize
85bu Asagi
Testuya Makino
(Aichi)

Kato Prize
75bu Koromo
Eiichi Nakano
(Wakayama)

Best Kohaku
over-85bu
Tadashi Nakanishi
(Hiroshima)

Best Sanke
over-85bu
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Best Showa
Over-85bu
Yukio Omachi
(Tokyo)

Best Bekko
70bu Shiro Bekko
Masao Kato
(Tochigi)

Best Utsurimono
80bu Shiro Utsuri
Kazushi Sugawara
(Iwate)

Best Asagi
85bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Shusui
over-85bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Koromo
80bu Koromo
Tatsuo Hara
(Gunma)

Best Kawarimono
over-85bu Ochiba
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Best Goshiki
80bu
Hirofumi Fujimoto
(Fukui)

Best Hikarimuji
over-85bu
Yoshiteru Shimuzu
(Kyoto)

Best Hikarimoyo
70bu
Tastuo Hara
(Gunma)

Best Hikariutsuri
70bu Kinki Utsuri
Shigeyuki Aoki
(Kyoto)

Best Kinginrin1
75bu Ginrin Kohaku
Max Ng
(Singapore)

Best Kinginrin2
65bu Ginrin Ochiba
Yoshimi Furutani
(Hyogo)

Best Tancho
70bu Tancho Showa
Yasuhiro Maru
(Aomori)

Best Over-85bu
Kohaku
Elliot Gibb
(UK)

Best 85bu
Taisho Sanshoku
Yukio Omachi
(Tokyo)

Best 80bu
Kohaku
David & Kelvin
(Singapore)

Best 75bu
Kohaku
Richard Tan
(Singapore)

Best 70bu
Kohaku
Susumu Saku
(Fukuoka)

Best 65bu
Kohaku
Toshinori Shibusawa

Best 60bu
Showa Sanshoku
Nobuhiro Kumai
(Chiba)

Best 55bu
Kohaku
Nobuo Doro
(Hyogo)

Best 50bu
Showa Sanshoku
Masaru Hishida
(Aichi)

Best 45bu
Kohaku
Akikazu Nagao
(Mie)

Best 40bu
Kohaku
Hisayo Watanabe

Best 35bu
Kohaku
Toyoaki Yamada
(Hiroshima)

Best 30bu
Kohaku
Masahiro Hirai
(Tottoti)

Best 25bu
Kokaku
William Wong
(Hong Kong)

Best 20bu
Taisho Sanshoku
Sakata Tomoharu
(Tottori)

Best 15bu
Kohaku
Masahiro Hirai
(Tottori)

TOC