44th ZNA All Japan Nishikigoi Show RESULTS

at Ojiya City Gymnasium on 7-9 November 2008, 1,373 entry fish

Grand Champion
over-85bu Sanke
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Superior Champion
over-85bu Kohkau
Yukio Omachi
(Tokyo)

Mature Champion
75bu Kohaku
Susumu Saku
(Fukuoka)

Adult Champion
55bu Showa
Masaru Hishida
(Aichi)

Young Champion
40bu Showa
Shuichi Sunami
(Okayama)

Baby Champion
25bu Kohaku
Takeo Mogi
(Hiroshima)

Jumbo 1
over-85bu Hi Utsuri
Yoshiteru Shimizu
(Kyoto)

Jumbo 2
over-85bu Hikarimuji
Yasuhiro Marui
(Aomori)

Kuroki Prize
over-85bu Showa
Dato Yeo How
(Malaysia)

Kamiya Prize
over-85bu Kawarimono
Takashi Yasujima
(Nagano)

Anabuki Prize
over-85bu Asagi
Max Ng
(Singapore)

Kato Prize
75bu Koromo Showa
Yoshio Watanabe
(Fukushima)

Takigawa Prize
85bu Hikarimuji
Hiromi Furukawa
(Tokyo)

Best Kohaku
over-85bu
Yukio Omachi
(Tokto)

Best Sanke
over-85bu
Nobuo Takigawa
(Shimane)

Best Showa
over-85bu
Yukio Omachi
(Tokyo)

Best Bekko
over-85bu Doitsu Bekko
Yoshiteru Shimizu
(Kyoto)

Best Utsurimono
over-85bu Hi Utsuri
Yoshiteru Shimizu
(Kyoto)

Best Asagi
over-85bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Shusui
75bu
Nobuo Doro
(Hyogo)

Best Koromo
80bu Koromo
Masao Kato
(Tochigi)

Best Kawarimono
85bu Kawarimono
Shigeyuki Higashi
(Aichi)

Best Goshiki
80bu
Masao Kato
(Tochigi)

Best Hikarimuji
over-85bu
Yoshiteru Shimuzu
(Kyoto)

Best Hikarimoyo
75bu
Tastuo Hara
(Gunma)

Best Hikariutsuri
75bu
Teruo Fukui
(Niigata)

Best Kinginrin1
80bu Ginrin Kohaku
Msao Kato
(Tochigi)

Best Kinginrin2
70bu Ginrin Ochiba
Toshikatsu Takahashi
(Yamagata)

Best Tancho
85bu
Haruo Oshima
(Gunma)

TOC