ZNA 59th International Koi Show Result

at Well Port Nadasaki, Nadasakicho Sogokoen, Okayama City
10-12 November 2023, 1,303 entry fish

Grand Champion
Over 90 bu
Taisho Sanshoku
Yuan Jian Dong

(China)
Majestic Champion
Over 90 bu

Taisho Sanshoku
Tanaka Ryuhei

(Fukuoka)
Superior Champion
80 bu

Taisho Sanshoku
Yohanes Jusuf

(Bandung)
Mature Champion
75 bu

Kohaku
Denzel Henson Usman

(Indonesia)
Adult Champion
55 bu

Taisho Sanshoku
Shinohara Keiji

(Tokushima)
Young Champion
40 bu

Utsurimono
Matsuda Yoshihiro

(Hyogo)
Baby Champion
25 bu

Kohaku
Suzuki Roi

(Japan)
Best Over 90 bu
Taisho Sanshoku
Napoleon EBY

(Indonesia)
Best 90 bu
Taisho Sanshoku
Napoleon EBY

(Indonesia)
Best 85 bu
Kohaku
Shimomura Kenzo

(Nara)
Best 80 bu
Kohaku
Hirose Tadashi

(Okayama)
Best 75 bu
Taisho Sanshoku
Yuan Jian Dong

(China)
Best 70 bu
Kohaku
Vesmond Wong

(Malaysia)
Best 65 bu
Taisho Sanshoku
Vicha Poolvaraluk

(Thailand)
Best 60 bu
Kohaku
Iwamoto Yasuo

(Yamaguchi)
Best 55 bu
Kohaku
Phaisal Saetang

(Thailand)
Best 50 bu
Kohaku
Ong Ju Xing

(Malaysia)
Best 45 bu
Taisho Sanshoku
Benedict Campos

(Philippines)
Best 40 bu
Taisho Sanshoku
Liang Pei Hui

(China)
Best 35 bu
Showa Sanshoku
Benedict Campos

(Philippines)
Best 30 bu
Kohaku
Benedict Campos

(Philippines)
Best 25 bu
Kohaku
Dean Britz

(South Africa Chapter)
Best 20 bu
Showa Sanshoku
Shinohara Keiji

(Tokushima)
Best 15 bu
Taisho Sanshoku
Nakakita Yuji

(Mie)
Best Male 85 bu
Kohaku
Benedict Campos

(Philippines)
Best Male 80 bu
Kinginrin 1
Benedict Campos

(Philippines)
Best Male 75 bu
Taisho Sanshoku
Asada Yasuhiko

(Osaka)
Best Male 70 bu
Taisho Sanshoku
Ueda Masahiro

(Hyogo)
Best Male 65 bu
Taisho Sanshoku
Yamada Mikihiro

(Yamaguchi)
Best Male 60 bu
Kohaku
Hirose Tadashi

(Okayama)
Best Male 55 bu
Kohaku
Ong Ju Xing

(Malaysia)
Jumbo 1
Kohaku
David Leow

(Singapore Chapter)
Jumbo 2
Hikari-mujimono
Shinohara Keiji

(Tokushima)
Best Kohaku
Over 90 bu
Tanaka Ryuhei

(Fukuoka)
Best Showa
Kuroki Prize
85 bu
Yoshida Ryuichi (Hyogo)
Best Utsurimono
Over 90 bu
Asada Yasuhiko

(Osaka)
Best Kinginrin 1
85 bu

Benedict Campos
(Philippines)
Best Bekko
90 bu
Shirasaka Daishiro

(Nara)
Best Asagi
Anabuki Prize
Over 90 bu
Doro Nobuo
(Hyogo)
Best Shusui
Over 90 bu
Matsuzaka Kazuharu

(Japan)
Best Koromo
Kato Prize
70 bu

Inoue Tomio (Tokushima)
Best Kawarimono
Kamiya Prize
90 bu
Benedict Campos

(Philippines)
Best Goshiki
80 bu

Mori Izumi
(Okayama)
Best Hikari-moyomono
90 bu
Sakamoto Toshiyuki

(Osaka)
Best Hikari-utsurimono
65 bu
Uchida Isao

(Yamaguchi)
Best Kinginrin 2
90 bu
Shirasaka Daishiro

(Nara)
Best Mujimono
90 bu
Vicha Poolvaraluk

(Thailand)
Best Tancho
90 bu
Odawara Kazuhiko

(Hiroshima)
Zipangu Grand Champion
Takigawa Prize
Over 90 bu

Hikari-mujimono
Amin (Indonesia)
Zipangu Majestic Champion
Over 90 bu

Hikari-mujimono
Asada Yasuhiko
(Osaka)
Zipangu Superior Champion
80 bu

Kawarimono
Nakakita Yuji
(Mie)
Zipangu Mature Champion
75 bu

Kawarimono
Nakakita Yuji
(Mie)
Zipangu Adult
Champion
55 bu

Kinginrin 2
Mori Izumi
(Okayama)
Zipangu Young
Champion
40 bu

Hikari-moyomono
Nishie Hisao
(Okayama)
Zipangu Baby
Champion
25 bu

Kinginrin 2
Benedict Campos

(Philippines)
TOC